PetrakerkAdres:
Wijk 8-41
8321 TH Urk
Telefoon 0527-681235

Koster:
Hiltje Post-de Vries
Gammels 38
Telefoon 0527-684077

Geschiedenis:
In mei 1938 wordt door het Nederlands werkliedenverbond Patrimonium een recreatiegebouw geplaatst op het toen reeds opgespoten nieuwe land, het voormalige ‘klein klif’ ten behoeve van de meer dan 200 zuiderzee-arbeiders, die hier bij de inpoldering te werk waren gesteld.
In dit gebouw worden ook kerkdiensten gehouden en, omdat hierdoor de band met de Gereformeerde Kerk langzaam groeit, wordt het gebouw uiteindelijk een onderdeel van deze kerk. In 1943 wordt het gebouw verplaatst naar wat nu de tuin is van de Petrakerk, gelegen aan de singelzijde. In 1947 koopt de Gereformeerde Kerk het gebouw van Patrimonium en krijgt het de naam “Noorderkerk”. Door de uitbreiding van Urk wordt het houten gebouw echter te klein en ook vanwege het vele onderhoud besluit de kerkenraad om naast het gebouw de Petrakerk te bouwen. Het ontwerp hiervoor wordt geleverd door architect F. v.d. Laan uit Delfzijl. Als de Petrakerk op 17 juli 1955 in gebruik wordt genomen, wordt het voormalige gebouw van Patrimonium verkocht naar Hattem. De Petrakerk telt 800 zitplaatsen en is in 1983 – 1985 in fasen gerestaureerd. In 1991 is het interieur opnieuw geschilderd.

Klok:
De klok van de Petrakerk is in 1955 overgekomen vanuit de toren van de Bethelkerk, omdat de klok voor deze toren te zwaar bleek te zijn. De klok is in 1947 gegoten bij Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel. Op deze klok kwam de volgende tekst te staan: “De oude ontnam ons de Duitse tyran A.D. 1943. Deze werd verkregen onder Godes zegen A.D. 1947. O God! Wij gedenken Uwer weldadigheid in het midden Uws tempels”.

Orgel:
Het orgel is gebouwd door de firma J.C. Sanders & Zoon te Utrecht. Het orgel is gebouwd volgens het mechanische sleepladensysteem en heeft 20 registers, verdeeld over twee klavieren en een pedaal. Het orgel heeft de volgende dispositie: Hoofdwerk: Bovenwerk: Pedaal: Speelhulpen: Prestant 8' Holpijp 8' Subbas 16' Manuaalkoppel Roerfluit 8' Viola da Gamba 8' Open Bas 8' Pedaalkoppel Hw Octaaf 4' Quintadeen 8’ Fagot 16' Pedaalkoppel Bw Fluit 4' Prestant 4' Tremulant Quint 3' Fluit 4' Octaaf 2' Gemshoorn 2' Cornet 4 st. Scherp 3 st. Mixtuur 2-5 st. Terts 1 3/5' Trompet 8' Kroonluchters In de Petrakerk hangen sinds 1985 twee koperen kronen. De aankoop hiervan is bekostigd uit de opbrengst van de bazar van de Bethelkrans en de opbrengst van het oud papier, dat door Annie Schudde-Koffeman werd ingezameld. Botter Voor het orgelfront staat het model van een vissersschip. Het is een spantmodel, gemaakt van eikenhout en draagt het nummer UK 89. Dit was de laatste zeilbotter van Urk en behoorde toe aan Jelle Hakvoort. Het model is in de Tweede Wereldoorlog gemaakt door Jelle Loosman. Hij was timmerman op Urk en een kleinzoon van de maker van het scheepsmodel, dat in de Bethelkerk hangt.