Meindert W. Kramer (1928 – 2008)

Meindert W. Kramer heeft vele jaren elke zondag het klavier bespeeld van het orgel van de Gereformeerde Kerk van Urk. Hij is onder andere bekend geworden door de bijzonder getalenteerde manier waarop hij deze gemeentezang begeleidde. Kramer ontving zijn eerste muzikale vorming bij de bekende Jac. Broer en bij vader Louw Kramer, eveneens organist in de Gereformeerde Kerk van Urk. Daarna volgde hij orgellessen bij de toonkunstenaars De jonge Meindert W. Kramer achter de speeltafel van de Bethelkerk. Wim ter Burg en Henk Pijlman. Meindert W. Kramer heeft zijn muzikale inzichten het meest laten vormen door de opvattingen van de grote orgelmeester Jan Zwart.

De spelopvattingen van Kramer waren erop gericht, de gemeente duidelijk te bepalen bij de tekst van de gezongen psalmen. Kenmerkend zijn de typische verschillen in de boete- en bedepsalmen enerzijds en de lof- en dankpsalmen anderzijds en het accentueren van dergelijke overgangen in een vers. Meindert W. Kramer was dirigent van het bekende Christelijk Urker Visserskoor ‘Crescendo’, waarna hij werd opgevolgd door zijn zoon Louw Kramer. Op 1 januari 2008 is Meindert W. Kramer overleden op de leeftijd van 79 jaar. Zijn muzikale kwaliteiten zijn voor veel mensen van grote betekenis is geweest.